bakgrund

Högbo Gårdshandelsförening

ideell förening

Bakgrund

När myndigheterna runt 2008 började titta på en integrationsstrategi för burmesiska flyktingar i Gästrikland så stod man inför en stor utmaning. Folkgruppens kultur skiljde sig avsevärt från den västerländska. Utbildningsnivån och studievanan var närmast obefintlig. Den reguljära SFI-undervisningen skulle inte räcka till.

 

Idén till det första projektet var att kulturer borde kunna mötas på ett grundläggande plan, inom ett område som alla världens folk känner till - nämligen odling. Genom att använda detta välbekanta område uppstår en rad möjligheter att förmedla kunskap om den svenska och västerländska kulturen samt att öka språkliga kunskaper.

 

Vad de fick lära sig var "modern odling" i svensk betydelse, vilket är ekologiskt och klimatsmart odlade grödor. Det betyder att flyktingarna på ett mycket handfast sätt mötte nya värderingar.

 

Eko-Växthusprojektet (Mars 2011 - April 2012 ) skall ses som fas 1 medan Projektet Eko-Företagande ( Maj 2012 - Dec 2013 ) skall ses som fas 2 och detta projekt avslutades officiellt den 31 december 2013. (Projektet finansierades via Länsstyrelsens landsbygdsprogram / Jordbruksverket och EUs jordbruksfond, och genomfördes i samverkan mellan Sandvikens kommun och kommunägda Högbo Bruk AB samt Hofors kommun.)

 

Infrastruktur byggd av tidigare projekt

Under 2013 byggdes två ouppvärmda växthus på sammanlagt 1000 m2. Tidigare byggdes även ett mindre växthus där sallat och tomat odlas året runt. Alla växthus ägs av Sandvikens Kommun.

 

Dagsläget

Växthusen används i nuvarande verksamhet helt i enlighet med iKEFs princip om att skapa nya hållbara arbetstillfällen. Några av de tidigare projektdeltagarna har fått anställning och arbetar inom växthusodlingen som utgör en av flera delar i det sociala företag som håller på att få struktur.